TV

Tidningar och tidskrifter

Radio

Här kan du se lite av min medverkan i TV, radio och tidningar de senaste åren. Du kan också lyssna, titta och läsa dessa artiklar/inslag om du följer instruktionerna som står vid respektive kategori!

Välj först vad du vill ta del av, genom att klicka på bilderna eller texterna här ovanför!